skip to Main Content
روانشناسی خود

رویکرد روانشناسی خود

روانشناسی خود | Self Psychology روانشناسی خود انشعابی از روانکاوی است که «همدلی» را به مثابه جنبه‌ی اساسی فرایند درمانی در نظر می‌گیرد. نظریه‌ی روانشناسی خود، که نظر زیگموند فروید درباب نقش محرک‌های جنسی در سازمان روان را رد می‌کند،…

رویکرد روابط ابژه

رویکرد روابط اُبژه‌ای چیست؟

رویکرد روابط اُبژه‌ای[1] بخشی از روانکاوی است، که برخلاف ایده‌های زیگموند فروید -که مهمترین انگیزاننده‌ها‌ی بشر را رانه‌های جنسی و پرخاشگری در نظر می‌گرفت- پیشنهاد می‌دهد که مهمترین انگیزاننده‌ی بشر نیاز به تماس با دیگران، یا به عبارتی نیاز برای…

رویکردهای روانکاوی

رویکردهای روانکاوی

واژه‌هایی که در متن «رویکردهای روانکاوی» با آن روبرو خواهید شد و ممکن است برای شما ناآشنا باشند: اُبژه: ما به ازای “object” در فارسی استفاده می‌شود. معادل‌های دیگری همچون «موضوع» یا «شیء» نیز برای آن استفاده می‌شود. ابژه بر…

Back To Top
×Close search
Search