skip to Main Content
خویشتن

چشم‌انداز روانشناسی خویشتن

چشم‌انداز روانشناسی خویشتن در جمع‌آوری داده‌های خام روانکاوی، تمرین جالبی است که ببینیم آیا ممکن است تداعیِ واقعاً آزادی از سوی بیمار وجود داشته باشد.…

روابط اُبژه‌ای درونی

مفهوم روابط اُبژه‌ای درونی

مفهوم روابط اُبژه‌ای درونی اگرچه اغلب به اشتباه تصور می‌شود که تئوری روابط اُبژه‌ا‌ی، نظریه‌ای منحصراً میان فردی است که توجه را از ناخودآگاه منحرف…

اید

اید

اید | Id یکی از سه عاملیت مشخص شده توسط فروید در دومین نظریه دستگاه روانی‌اش. اید تشکیل‌دهنده قطب غریزی شخصیت است؛ محتویات آن، به‌عنوان…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.