skip to Main Content
خودافشایی

جوانب اخلاقی خودافشایی در رواندرمانی

مسئله‌ی خودافشایی در رواندرمانی، مسئله‌ای پیچیده و در حال تطور است. بحث‌ها در مورد کار روانکاوی اکثراً به مسائلی مرتبط با مرز ارجاع دارند، زیرا خودافشایی درمان‌گر برای بیمار، مسئله‌ای مربوط به مرزهای درمانی است. البته خودافشایی ابعاد متعددی دارد،…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.