skip to Main Content

تقابل فمنیسم و روانکاوی بعد از جنگ دوم جهانی

    زمانی در اواسط قرن بیستم، بریتانیا به اندیشه‌ای متفاوت در مورد بهزیستی کودکان روی آورد. در حالی که اضطراب‎ها قبلاً در بدن‎های دچار سوءتغذیه و بیماری سکنی می‎گزیدند، اکنون کانون توجه اضطراب‌ها به پیامدهای تمدن در  اذهان آشفته‌ی…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.