skip to Main Content
روانشناسی خویشتن

روانشناسی خویشتن: خاستگاه و مرور کلی

روانشناسی خویشتن (Self): خاستگاه و مرور کلی خلاصه: ریشه‌های نظریه روانشناسی خویشتن کوهات را می‌توان در فراروانشناسی فروید یافت. هرچند کوهات در نخستین کتابش، تحلیل خود، این پنداشت کلاسیک را که فرض می‌کند نارسیسیزم و عشق اُبژه در یک رابطه…

اختلالات خویشتن

اختلالات خویشتن و درمان آن‌ها

اختلالات خویشتن (Self) و درمان آنها هدف از این مطالعه، ارائه‌ی خلاصه‌ای از مفاهیم و نظریه‌های روان‌شناسی روانکاوانه درباره‌ی خویشتن و فرمول‌بندی‌های بالینی (تشخیصی و درمان) مرتبط با آن‌ها است. اگرچه قصد ما جامع بودن مطلب و انتقال حس پیچیدگی…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.