skip to Main Content
روان‌نژندی سرنوشت

روان‌نژندی سرنوشت

روان‌نژندی سرنوشت (fate neurosis) این اصطلاح نوعی الگوی زندگی را مشخص می‌کند که ویژگی آن عود ادواری زنجیره‌های یکسان رویدادهای -عموماً شوم- است. فرد ظاهراً قربانی این زنجیره رویدادهاست، گویی توسط یک سرنوشت بیرونی مقدر شده است، اما روانکاوی به…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.