skip to Main Content
فکر کردن

فکر کردن پیرامون و همراه با بیمارانی که از فکر کردن می‌ترسند.

بیمارانی که قادر به تفکر مرتبه بالاتر (نمادین) نیستند غالباً نمی‌توانند شواهد وجود مجزای تحلیل‌گر را تاب بیاورند، به‌ویژه زمانی که در فرآیند بازتاب تحلیل‌گر و تفسیر او درباره‌ی این‌که بیمار چطور تحلیل‌گر را تجربه یا تجسم می‌کند، «دگربودگی» (Otherness)…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.