skip to Main Content

رشک، حسادت و آز در ادبیات ملانی کلاین

هانا سیگال[1] در کتاب درآمدی بر آرا ملانی کلاین (1964) بیان می‌دارد که برای رشد و تکامل مطلوب نوزاد بایستی در موضع پارانوئید-اسکیتزوئید تجربیات خوب بر تجربیات بد غلبه داشته باشد. تجربیات واقعی نوزاد بر عوامل بیرونی و درونی وابسته…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.