skip to Main Content
تفکر

نظریه‌ی تفکر

بخش دوم: نظریه‌ی تفکر[1]   ۱) در این مقاله من در وهله‌ی اول به دنبال ارائه‌ی یک سیستم نظری هستم. شباهت آن با نظریه‌ی فلسفی به این واقعیت بستگی دارد که فیلسوفان خود را با همین موضوع مشغول کرده باشند؛…

یادداشت‌هایی در باب حافظه و میل

یادداشت‌هایی در باب حافظه و میل این یادداشت‌ها برای اولین بار در سال ۱۹۶۷ در جلسه‌ی روان‌کاوی، ۳-۲:۲۷۲، ۸۰-۲۷۹ منتشر شدند. چندین تحلیل‌گر در این بحث شرکت کردند، اما تنها نوشته‌های بی‌یان دوباره چاپ شده‌اند.   حافظه همیشه به عنوان…

تحلیلگر

وقتی تحلیل‌گر احمق می‌شود!

وقتی تحلیلگر احمق می‌شود: تلاشی برای فهم کنش‌نمایی از طریق نظریه‌ی تفکر بی‌یان ابتدا با بیمار صحبت می‌کنم و بعد می‌روم می‌خوابم. اگر ]در خواب[ رؤیا دیدم، بیمار مورد نظر را می‌پذیرم. اگر رؤیا ندیدم، او را به یک پزشک…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.