skip to Main Content

اُبژه‌های انتقالی و پدیده‌های انتقالی | دونالد وینیکات

TOP10# MOSTREAD# می‌دانیم که نوزادان از اولین لحظه‌ی تولد با استفاده از مشت و انگشتان دست و پایشان با تحریک ناحیه‌ی دارای حس برانگیختگی دهانی‌شان، درصدد پاسخ به نیاز غریزی آن ناحیه، و البته برقراری حس انسجام برمی‌آیند. و همینطور…

بوردرلاین

ارتباط ابتدایی و استفاده از انتقال متقابل | سایکوپاتولوژی بوردرلاین

بیمارانی که من در ذهن دارم از کلام به گونه‌ای استفاده می‌کنند که اشتراک بسیار کمی با زبان تداعی آزاد دارد. ممکن است تحلیل‌گر هنگام گوش کردن به آن‌ها احساس کند این ارتباط در همه‌ی سطوح بی‌معناست، یا شاید متوجه…

اختلالات سلف و درمان آن‌ها | هاینتس کوهات

#جریان‌ساز MostRead# «اگر پایه‌های سلف ما محکم بنا شده باشد، نه از اندوه پس از ناکامی می‌ترسیم و نه از فانتزی‌های گسترده‌ای که ممکن است پس از موفقیت شکل بگیرند، واکنش‌هایی که افراد دارای سلف ناپایدارتر را در معرض خطر…

عواطف و سلف‌اُبژه‌ها | سایکوپاتولوژی بوردرلاین

دافنه دی.سوکاریدس و رابرت استولورو در این مقاله به بسط و پالایش مفهوم کارکردهای سلف‌اُبژه می‌پردازند و مدعی هستند که سلف‌اُبژه‌ها به طور بنیادینی در یکپارچه‌سازی عواطف نقش تعیین کننده دارند. این مقاله برای فهم اتیولوژی بوردرلاین مناسب است. همینطور…

نارسیسیزم

آسیب‌شناسی نارسیسیزم در زندگی روزمره | آموزش روانکاوی

آسیب‌شناسی نارسیسیزم هدف از نگارش این مقاله، مطالعه‌ی تظاهرات معمول و روزمره‌ی پویایی‌های نارسیسیستیک به‌صورت پدیدارشناسانه است. علی‌رغم اهمیتی که تبیین دقیق فروید از شواهد روزمره‌ی فرآیندهای دفاعی ناخودآگاه (1901) برای روانکاوی دارد، روانکاوان به‌طور طبیعی توجه خود را به…

ترس از فروپاشی

ترس از فروپاشی و زندگی نزیسته | توماس آگدن

«ترس از فروپاشی و زندگی نزیسته» نوشته‌ی توماس آگدن، تکمله‌ای بر مقاله‌ی مهم «ترس از فروپاشی» دونالد وینیکات است. مقاله‌ی وینیکات ناتمام است و او این مقاله را در اواخر عمرش نوشته و متاسفانه فرصت نکرد که آن را تکمیل…

فروید و نظریه‌ی اغوا

حمله به حقیقت | فروید و نظریه‌ی اغوا | آموزش روانکاوی

در سال 1984، دو سال پس از مرگ آنا فروید، دختر زیگموند فروید، «جفری ماسن» نویسنده‌ی آمریکایی که به نامه‌های فروید-فلیس دسترسی پیدا کرده بود کتابی را با عنوان «حمله به حقیقت» نوشت و در آن با موشکافیِ نامه‌های فروید…

جهان‌بینی | زیگموند فروید | آموزش روانکاوی

  زیگموند فروید همانقدر که نوشته‌های تاریخ‌ساز دارد، سخنرانی‌های بسیار مهم نیز در تاریخچه‌ی علمی‌اش دارد که کمتر مورد توجه متخصصان قرار گرفته است. مقاله‌ی پیش‌رو یکی از سخنرانی او با عنوان «جهان‌بینی | فلسفه‌ای در باب زندگی» است که…

انتقال | بتی جوزف | آموزش روانکاوی

    انتقال (TRANSFERENCE) یکی از مهمترین مفاهیم در طول تاریخ روانکاوی بوده است و بیراه نخواهد بود اگر بگوییم که یکی از پویاترین مفاهیم نیز در طول این زمان بوده است. زیگموند فروید پس از مواجهه با «دورا» بود…

تعبیر رویا در روانکاوی معاصر | آموزش روانکاوی

113 سال پس از انتشار کتاب دوران‌ساز «تعبیر رویاها»ی زیگموند فروید، نشریه‌ی «روانکاوی معاصر» در سال 2013 ویژه‌نامه‌ای را منتشر کرد که در آن به دیدگاه‌های نو به تعبیر رویا در روانکاوی می‌پرداخت. این ویژه‌نامه شامل دو شماره بود که…

Back To Top
×Close search
Search