skip to Main Content

مقدمه‌ای بر دیدگاه‌های بالینی لکان | ژاک آلن میلر

دکتر فرانسواز گوروگ، رییس کلیلنیک اینجا در بیمارستان "سنت آن" امروز از من خواست تا صحبت کنم و قصد دارم تعدادی از عناصر کار بالینی لکان را ارائه دهم. تلاش می‌کنم ساده صحبت کنم و خلاصه‌ای از گرایش‌های اصلی کار…

در خصوص ارزش رویکرد لکانی در عمل تحلیلی

در خصوص ارزش رویکرد لکانی در عمل تحلیلی   راشل بلس با احترام از من درخواست کرده تا در اینجا در مورد علت منحصر به فرد بودن رویکرد لکانی در عمل تحلیلی و ارتباطش با تحلیلگران غیر لکانی صحبت کنم.…

ژاک لکان

تجزیه و تحلیل گفتمان لکانی در روانشناسی | هفت عنصر نظری

چکیده: این مقاله هفت مؤلفه‌ی کلیدی از کارهای روانکاوی ژاک لکان را که به طور مستقیم در توسعه‌ی نظریه تحلیل گفتمان در روانشناسی و دلالت بر خوانش تحلیلی گفتمان در یک متن دارد، توصیف می‌کند. این مقاله گزارشی از گفتمان…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.