skip to Main Content
کودکی

دنیای بزرگسالی و سرچشمه‌های آن در کودکی

دنیای بزرگسالی و سرچشمه‌های آن در کودکی اگر بخواهیم از منظر روان‌کاوی به رفتار افراد در محیط اجتماعی‌شان بنگریم، باید نحوه رشد آنها از نوزادی تا بزرگسالی را بررسی کنیم. از آن‌جایی‌که گروه، بزرگ یا کوچک، متشکل از افرادی است…

ملانی کلاین

برگی بر تحول عملکرد روانی | ملانی کلاین

ملانی کلاین مقاله‌ی «برگی بر تحول عملکرد روانی» را در سال 1958 نوشته است و مقاله تلاشی است بر ارائه‌ی تصویری رشدیافته از نظریه‌ی او درباب عملکرد روانی. او مقاله را با مقایسه نگرش زیگموند فروید آغاز می‌کند: «صورت‌بندی فروید…

ملانی کلاین

حکایت حس تنهایی | ملانی کلاین

ملانی کلاین در مقاله‌ی «حکایت حس تنهایی» که 3 سال پس از مرگ او در سال 1963 منتشر شده است، درباره‌ی «معضلات یکپارچگی» می‌نویسد. او در مقدمه می‌نویسد: «مقاله‌ی پیشِ رو تلاشی است در جهت بازجستن خاستگاهِ حسّ تنهایی. مقصود…

ملانی کلاین

درباره‌ی معیارهای خاتمه‌ی یک روانکاوی | ملانی کلاین

مقاله‌ی «درباره‌ی معیارهای خاتمه‌ی یک روانکاوی» را «ملانی کلاین» در سال 1950 نوشته است. او در مقدمه‌ی مقاله می‌نویسد: معیارهای پایان بخشیدن به یک تحلیل در ذهن همه‌ی روانکاوان مسأله‌ای مهم است. در این مورد چندین معیار وجود دارد که…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.