skip to Main Content
یادآوری

یادآوری، تکرار و حل و فصل

یادآوری، تکرار و حل و فصل به نظر من غیر ضروری است که به یادآوری تغییرات فراگیری که فن روانکاوی از سرآغاز دستخوش آن شده است ادامه دهیم. در مرحله‌ی نخست –پالایش روان بروئر- روانکاوی متشکل از آوردن لحظه‌ای که…

سبب‌شناسی هیستری

سبب‌شناسی هیستری

  یادداشت ویراستار در باب سبب‌شناسی هیستری ترجمه‌ی حاضر نسخه‌ای تغییریافته از نسخه 1924 است. به نقل از یکی از پاورقی‌ها در مقالۀ Wiener Klinische Rundschau به تاریخ 31 می 1896، این مقاله بر اساس سخنرانی فروید است که قبل…

پویایی‌های انتقال

پویایی‌های انتقال

پویایی‌های انتقال موضوع تقریباً پایان‌ناپذیر انتقال به تازگی توسط ویلهلم استکل (1911ب) در این نشریه[1] به صورت مشروح، مورد بحث قرار گرفته است. من نیز به همین شیوه در صفحات پیش رو اظهاراتی را اضافه خواهم کرد تا توضیح دهم…

مازوخیسم

مسئله‌ی اقتصادی مازوخیسم

مسئله‌ی اقتصادی مازوخیسم وجود گرایش به مازوخیسم در زندگی غریزی انسان، از نقطه نظر اقتصادی مرموز است. چرا که اگر اصل لذت بر فرآیندهای روانی حاکم باشد، به‌­طوری که هدف اصلی آن­ها اجتناب از عدم لذت و کسب لذت باشد،…

روان-کاوی وحشی

روان-کاوی بی‌قاعده (وحشی) | زیگموند فروید

یادداشت سردبیر درباره‌ی روان-کاوی وحشی جیمز استراچی ترجمه‌ی حاضر، با عنوان تغییریافته‌ی «روان-کاوی وحشی» [Wild Psycho-Analysis]، بر اساس نسخه‌ای است که در سال 1924 منتشر شد. زیگموند فروید در یک سخنرانی درباره‌ی روان‌درمانی (1905 آ)، ویرایش استاندارد، ج7 ص 2-261…

جهان‌بینی

جهان‌بینی | فلسفه‌ای در باب زندگی

جهان‌بینی خانم‌ها و آقایان - در سخنرانی قبل ما به امور بدیهی روزمره، و چنان که محرز است به سامان دادن امور نه چندان مهم خود مشغول شدیم. اکنون گام جسورانه‌ای خواهیم برداشت، و با قبول مخاطره به پرسشی پاسخ…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.