skip to Main Content
پویایی‌های انتقال

پویایی‌های انتقال

پویایی‌های انتقال موضوع تقریباً پایان‌ناپذیر انتقال به تازگی توسط ویلهلم استکل (1911ب) در این نشریه[1] به صورت مشروح، مورد بحث قرار گرفته است. من نیز به همین شیوه در صفحات پیش رو اظهاراتی را اضافه خواهم کرد تا توضیح دهم…

مازوخیسم

مسئله‌ی اقتصادی مازوخیسم

مسئله‌ی اقتصادی مازوخیسم وجود گرایش به مازوخیسم در زندگی غریزی انسان، از نقطه نظر اقتصادی مرموز است. چرا که اگر اصل لذت بر فرآیندهای روانی حاکم باشد، به‌­طوری که هدف اصلی آن­ها اجتناب از عدم لذت و کسب لذت باشد،…

روان-کاوی وحشی

روان-کاوی بی‌قاعده (وحشی) | زیگموند فروید

یادداشت سردبیر درباره‌ی روان-کاوی وحشی جیمز استراچی ترجمه‌ی حاضر، با عنوان تغییریافته‌ی «روان-کاوی وحشی» [Wild Psycho-Analysis]، بر اساس نسخه‌ای است که در سال 1924 منتشر شد. زیگموند فروید در یک سخنرانی درباره‌ی روان‌درمانی (1905 آ)، ویرایش استاندارد، ج7 ص 2-261…

جهان‌بینی

جهان‌بینی | فلسفه‌ای در باب زندگی

جهان‌بینی خانم‌ها و آقایان - در سخنرانی قبل ما به امور بدیهی روزمره، و چنان که محرز است به سامان دادن امور نه چندان مهم خود مشغول شدیم. اکنون گام جسورانه‌ای خواهیم برداشت، و با قبول مخاطره به پرسشی پاسخ…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.