skip to Main Content
سکسوالیته

سکسوالیته

سکسوالیته (Sexuality) در رویکردهای نظری و عملی روان-کاوی، سکسوالیته صرفاً به معنای فعالیت‌ها و لذتی که به عملکرد دستگاه تناسلی وابسته باشد نیست: علاوه بر آن شامل کل هیجانات و فعالیت‌هایی می‌شود که از کودکی به بعد مشاهده شده و…

سادیسم، مازوخیسم، سادومازوخیسم

سادیسم، مازوخیسم، سادومازوخیسم

سادیسم، مازوخیسم، سادومازوخیسم سادیسم [Sadism] روان‌کژی جنسی[1] که در آن، ارضا شدن وابسته به تحمل رنج یا تحقیر توسط سوژه است. روان-کاوی مفهوم سادیسم را از آنچه متخصصان رفتارهای جنسی به آن روان‌کژی جنسی می‌گویند فراتر می‌برد. در وهله‌ی اول…

روان‌کژی

روان‌کژی

روان‌کژی [Perversion] کژروی از عمل جنسی «بهنجار[1]» که مقصود از بهنجار، مقاربت جنسی با فردی از جنس مخالف برای رسیدن به اوج لذت جنسی[2] از طریق دخول اندام تناسلی است. گفته می‌شود روان‌کژی در جایی وجود دارد که ارگاسم با…

نارسیسیزم

نارسیسیزم

نارسیسیزم [Narcissism] عشق فرد نسبت به تصویر خود، با ارجاع به افسانه‌ی نارسیس[1]. I. عبارت «نارسیسیزم[2]» (α) اولین بار در سال 1910 در آثار فروید پدیدار شد، زمانی‌که از آن برای توجیه انتخاب اُبژه[3] در هم‌جنس‌گرایان که «خودشان را اُبژه‌ی…

اختگی

اختگی

عقده‌ی اختگی [Castration Complex] عقده‌ای که تمرکز آن روی فانتزی اختگی است که در پاسخ به حیرت[1] کودک درباره‌ی تفاوت آناتومیک جنس‌های مختلف (وجود یا فقدان آلت[2]) ایجاد می‌شود: کودک این تفاوت را به این حقیقت نسبت می‌دهد که آلت…

درون کنش‌نمایی

درون کنش‌نمایی و برون کنش‌نمایی

درون کنش‌نمایی اصطلاح «درون‌ کنش‌نمایی[1]» در ابتدا توسط مایز زلیگز[2] (1957) ابداع شد تا تمایزی میان «برون کنش‌نمایی[3]» در حین جلسه‌ی تحلیلی و خارج از جلسات برقرار شود. درون کنش‌نمایی ممکن است در حرکات بدنی و وضعیت‌های قرارگیری روی کاناپه…

ظرفیت تنها بودن

ظرفیت تنها بودن

ظرفیت تنها بودن ظرفیت تنها بودن مبتنی بر پارادوکس تنهایی در حضور دیگری و دال بر سلامت و نهایت پختگی هیجانی است. تجربه‌ی تنها بودن در حضور دیگری ریشه در رابطه‌ی اولیه‌ی مادر-نوزاد دارد، که وینیکات آن را «رابطه‌مندی ایگو»…

Back To Top
×Close search
Search