skip to Main Content

درآمدی بر اخلاق روانکاوی: خوانش انتقادی اخلاق لکان

نویسنده: لوئیس کیرشنیر

شبکه

نویسنده: ویلفرد بیون

عشق در بعدازظهر: بازنگری رابطه‌ایِ میل و وحشت در انتقال متقابل اروتیک

نویسنده: جودی مسلِر دیویس

ملاحظاتی در باب شکل‌گیری نماد

نویسنده: هانا سیگل

تفسیرهای بیمار-محور و روانکاو-محور

نویسنده: جان استاینر

علیه فهمیدن

نویسنده: بروس فینک

ساختار شخصیت سایکوتیک

نویسنده: اُتو کِرن‌برگ

همانندسازی فرافکنانه در فرآیند درمانی

نویسنده: جیمز گراتستین

همانندسازی فرافکنانه و انتقال متقابل: توضیح مختصری در باب رابطه‌ی آنها

نویسنده: جیمز گراتستین

×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.
زن، زندگی، آزادی