skip to Main Content
دفاع

دفاع

دفاع [Defence] گروهی از اعمال که هدف آن‌ها کاهش و حذف هرگونه تغییری است که یکپارچگی و ثبات فرد زیست-روان‌شناختی[1] را در معرض خطر قرار می‌دهد. از آنجایی که ایگو[2] واسطه‌ای است که این ثبات را مجسم می‌سازد و برای…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.