skip to Main Content
پوست در روابط اولیه

تجربه‌ی پوست در روابط اولیه

تجربه پوست در روابط اولیه استربیک در مقاله سال 1968 خود عنوان می‌کند که در ابتدایی‌ترین مراحل وجوه بدنی و روان متمایز از یکدیگر نبوده و بخش‌های مختلف شخصیت نیز کاملاً پراکنده هستند و هیچ نیرویی آنها را کنار هم…

جدایی-تفرد

تعامل مادر-کودک در دوران جدایی-تفرد

تعامل مادر-کودک در دوران جدایی-تفرد   بحث نظری هفته‌های اول زندگی خارج رحمی نوزاد را مالر مرحلۀ اتیسم بهنجار[1] نامیده است. این مرحلۀ اتیستیک بهنجار که از تولد تا حدود ماه دوم زندگی به طول می‌انجامد، با «مرحلۀ تمایزنایافتۀ»[2] هارتمن،…

نظریه دلبستگی

رفتار تسهیل‌کننده‌ی انتقالی

رفتار تسهیل‌کننده‌ی انتقالی؛ پُل بین نظریه دلبستگی و روابط اُبژه‌ای بریتانیایی   جو حاضر در رشته ما (روان‌شناسی) به همکاری بین شاخه‌های مختلف کمک کرده و به ما اجازه می‌دهد تا دغدغه مشترک دیدگاه‌های مختلف را بررسی کنیم. این مساله…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.