skip to Main Content
روانکاو

درباره‌ی روان‌کاو شدن

درباره‌ی روانکاو شدن مقدمه‌ی مترجم: تامس آگدن یکی از نظریه‌پردازان معاصر روانکاوی است که به «روانکاو شاعر» معروف است. کسی که کارهای آگدن را می‌خواند، با حجمی از استعاره و شاعرانگی روبرو می‌شود، مفاهیمی سرشار از رؤیاپردازی، ژرفا و حساسیتی…

روان-کاوی وحشی

روان-کاوی وحشی | زیگموند فروید

یادداشت سردبیر درباره‌ی روان-کاوی وحشی جیمز استراچی ترجمه‌ی حاضر، با عنوان تغییریافته‌ی «روان-کاوی وحشی» [Wild Psycho-Analysis]، بر اساس نسخه‌ای است که در سال 1924 منتشر شد. زیگموند فروید در یک سخنرانی درباره‌ی روان‌درمانی (1905 آ)، ویرایش استاندارد، ج7 ص 2-261…

نظریه‌ی فرویدی رؤیا

نظریه‌ی فرویدی رویا | سر کلاس با دان کاروت | ویدئو

دان کاروت در ویدئوی «نظریه‌ی فرویدی رؤیا» به فرمول‌بندی فروید از تعبیر و تفسیر خواب می‌پردازد. تراکم، جابجایی، بازنمایی منعطف، نمادگرایی، و بازبینی ثانویه، پنج مؤلفه از کار رؤیا و پنج قانون ذهن ناخودآگاه هستند که کاروت نشان می‌دهد که…

انتقال-متقابل

نفرت در انتقال-متقابل | دونالد وینیکات

نفرت در انتقال-متقابل در این مقاله می‌خواهم جنبه‌ای از دوسوگرایی را بررسی کنم که نفرت در انتقال-متقابل می‌نامند. من بر این باورم که روانکاوی (یک تحلیلگر کاوشگر) که وظیفۀ تحلیل یک بیمار سایکوتیک را برعهده دارد، با نفرت در انتقال-متقابل…

روانکاوی اُدیپی و پیشااُدیپی

تشخیص‌گذاری روانی: اُدیپی و پیشااُدیپی | ویدئو

دان کاروِت در ویدئوی «تشخیص‌گذاری روانی: اُدیپی و پیشااُدیپی» سازمان‌یابی روان را ابتدا از دیدگاه ملانی کلاین و سپس از تقابل با نگرش زیگموند فروید توضیح می‌دهد. این ویدئو ذیل مجموعه ویدئوهای «سر کلاس با دان کاروِت» است و با…

ملانی کلاین

برگی بر تحول عملکرد روانی | ملانی کلاین

ملانی کلاین مقاله‌ی «برگی بر تحول عملکرد روانی» را در سال 1958 نوشته است و مقاله تلاشی است بر ارائه‌ی تصویری رشدیافته از نظریه‌ی او درباب عملکرد روانی. او مقاله را با مقایسه نگرش زیگموند فروید آغاز می‌کند: «صورت‌بندی فروید…

انتقال چیست؟

انتقال (ترنسفرنس) چیست؟ | سر کلاس با دان کاروت | ویدئو

انتقال (ترنسفرنس) چیست؟ و چگونه انتقال در ارتباط درمانی بین روانکاو و روانکاوی شونده اثر می‌گذارد. دان کاروت در این ویدئو به این پرسش پاسخ می‌دهد. پی‌نوشت یک: ویدئو در کانال یوتوب تداعی بارگذاری شده است و بنابراین نیاز دارید که با فیلترشکن آن را…

خودکشی

سقوط به خودکشی

پیش از مطالعه: اگر در موقعیتی هستید که ممکن است به خودتان آسیب بزنید و با جستجوی عنوان این مقاله به این‌جا رسیده‌اید، لطفاً اینجا را ترک کنید و اگر در ایران هستید با شماره‌های 123 یا 115 و اگر…

روانکاوی چیست؟

روانکاوی چیست؟ | سر کلاس با دان کاروِت | ویدئو

دان کاروت در این ویدئو به این می‌پردازد که «روانکاوی چیست؟» و ارتباط روانکاوی با رواندرمانی چگونه است و روانکاوی چطور می‌تواند به‌زعم او نوعی معنویت باشد. این ویدئو در سری ویدئوهای آموزش روانکاوی ترجمه و زیرنویس شده است. این…

ملانی کلاین

حکایت حس تنهایی | ملانی کلاین

ملانی کلاین در مقاله‌ی «حکایت حس تنهایی» که 3 سال پس از مرگ او در سال 1963 منتشر شده است، درباره‌ی «معضلات یکپارچگی» می‌نویسد. او در مقدمه می‌نویسد: «مقاله‌ی پیشِ رو تلاشی است در جهت بازجستن خاستگاهِ حسّ تنهایی. مقصود…

Back To Top
×Close search
Search