skip to Main Content
Mehdi Minakhani

مهدی میناخانی

سوپروایزر تحلیلی

من مهدی میناخانی، دانش‌آموخته‌ی روانشناسی و دارای پروانه‌ رواندرمانی به شماره‌ی ۴۴۶۷ از سازمان نظام روانشناسی ایران هستم. از سال ۱۳۸۸ تا کنون در حال درمانگری هستم و در حال حاضر، روانکاوی با رویکرد رابطه با اُبژه (Object Relations) با تمرکز بر نظریات ویلفرد بیون انجام می‌دهم.

همین‌طور هم‌مؤسس، مدیر و ویراستار علمی گروه روانکاوی تداعی هستم که از سال ۱۳۹۶ تا کنون فعالیت مستمر دارد.

لطفاً پیش از تکمیل فرم سوپرویژن «چارچوب‌های حرفه‌ای» را مطالعه کنید.

لطفاً پیش از تکمیل فرم به موارد زیر توجه کنید:
۱) من صرفاً به درمانگرانی که کار تحلیلی انجام می‌دهند سوپرویژن می‌دهم و رویکردهای دیگر رواندرمانی در حوزه‌ی تخصص من نیستند.

۲) من در حوزه‌ی فردی و زوجی می‌توانم سوپرویژن بدهم و با شما هم‌فکری/حسی کنم، ولی در حوزه‌ی کودک و نوجوان تخصصی ندارم.

۳) رویکرد شخصی سنتی من روابط اُبژه‌ای است، با وجود این، هم در موقعیت‌های تحلیلی و در فضای ارتباطی/رؤیاپردازی سوپرویژن، به فضای بیناذهنی علاقمندم.

۴) سوپرویژن‌ها می‌توانند هم به صورت فردی و هم به صورت یک گروه دو یا سه‌نفره، یا حتی یک گروه بزرگتر نیز برگزار شوند. طبعاً هر درمانگری نیاز دارد که یک‌سری جلسات سوپرویژن فردی داشته باشد، با وجود این، اگر بنا به ملاحظاتی قصد دارید در گروه‌ها دو نفره، سه‌نفر یا بزرگتر باشید این مورد را در فرم ذکر کنید.

۵) هزینه‌ی جلسات سوپرویژن خیلی بستگی به تعرفه‌ی دریافتی خود شما از مراجعان‌تان دارد ولی غالباً بازه‌ای بین ۸۰۰ هزار تا ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را شامل می‌شود.

  مهدی میناخانی

  سوپروایزر تحلیلی

  من مهدی میناخانی، دانش‌آموخته‌ی روانشناسی و دارای پروانه‌ رواندرمانی به شماره‌ی ۴۴۶۷ از سازمان نظام روانشناسی ایران هستم. از سال ۱۳۸۸ تا کنون در حال درمانگری هستم و در حال حاضر، روانکاوی با رویکرد رابطه با اُبژه (Object Relations) با تمرکز بر نظریات ویلفرد بیون انجام می‌دهم.

  همین‌طور هم‌مؤسس، مدیر و ویراستار علمی گروه روانکاوی تداعی هستم که از سال ۱۳۹۶ تا کنون فعالیت مستمر دارد.

  لطفاً پیش از تکمیل فرم سوپرویژن «چارچوب‌های حرفه‌ای» را مطالعه کنید.

   Mehdi Minakhani

   لطفاً پیش از تکمیل فرم به موارد زیر توجه کنید:
   ۱) من صرفاً به درمانگرانی که کار تحلیلی انجام می‌دهند سوپرویژن می‌دهم و رویکردهای دیگر رواندرمانی در حوزه‌ی تخصص من نیستند.

   ۲) من در حوزه‌ی فردی و زوجی می‌توانم سوپرویژن بدهم و با شما هم‌فکری/حسی کنم، ولی در حوزه‌ی کودک و نوجوان تخصصی ندارم.

   ۳) رویکرد شخصی سنتی من روابط اُبژه‌ای است، با وجود این، هم در موقعیت‌های تحلیلی و در فضای ارتباطی/رؤیاپردازی سوپرویژن، به فضای بیناذهنی علاقمندم.

   ۴) سوپرویژن‌ها می‌توانند هم به صورت فردی و هم به صورت یک گروه دو یا سه‌نفره، یا حتی یک گروه بزرگتر نیز برگزار شوند. طبعاً هر درمانگری نیاز دارد که یک‌سری جلسات سوپرویژن فردی داشته باشد، با وجود این، اگر بنا به ملاحظاتی قصد دارید در گروه‌ها دو نفره، سه‌نفر یا بزرگتر باشید این مورد را در فرم ذکر کنید.

   ۵) هزینه‌ی جلسات سوپرویژن خیلی بستگی به تعرفه‌ی دریافتی خود شما از مراجعان‌تان دارد ولی غالباً بازه‌ای بین ۸۰۰ هزار تا ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را شامل می‌شود.

   Back To Top
   ×Close search
   Search
   ×