skip to Main Content

مهدی میناخانی

سوپروایزر تحلیلی

من مهدی میناخانی، دانش‌آموخته‌ی روانشناسی و دارای پروانه‌ رواندرمانی به شماره‌ی ۴۴۶۷ از سازمان نظام روانشناسی ایران هستم. از سال ۱۳۸۸ تا کنون در حال درمانگری هستم و در حال حاضر، روانکاوی با رویکرد روابط اُبژه‌ای با تمرکز بر نظریات ویلفرد بیون انجام می‌دهم.

همین‌طور هم‌مؤسس، مدیر و ویراستار علمی گروه روانکاوی تداعی هستم که از سال ۱۳۹۶ تا کنون فعالیت مستمر دارد.

لطفاً پیش از تکمیل فرم سوپرویژن «چارچوب‌های حرفه‌ای» را مطالعه کنید.

لطفاً پیش از تکمیل فرم به موارد زیر توجه کنید:

۱) من صرفاً به درمانگرانی که کار تحلیلی انجام می‌دهند سوپرویژن می‌دهم و رویکردهای دیگر رواندرمانی در حوزه‌ی تخصص من نیستند.
۲) من در حوزه‌ی فردی و زوجی می‌توانم سوپرویژن بدهم، ولی در حوزه‌ی کودک و نوجوان تخصصی ندارم.
۳) رویکرد شخصی سنتی من روابط اُبژه‌ای است ولی از آموزه‌های بیون هم در کارم بهره می‌برم.

  لطفاً پیش از تکمیل فرم به موارد زیر توجه کنید:

  ۱) من صرفاً به درمانگرانی که کار تحلیلی انجام می‌دهند سوپرویژن می‌دهم و رویکردهای دیگر رواندرمانی در حوزه‌ی تخصص من نیستند.
  ۲) من در حوزه‌ی فردی و زوجی می‌توانم سوپرویژن بدهم، ولی در حوزه‌ی کودک و نوجوان تخصصی ندارم.
  ۳) رویکرد شخصی سنتی من روابط اُبژه‌ای است ولی از آموزه‌های بیون هم در کارم بهره می‌برم.

  مهدی میناخانی

  سوپروایزر تحلیلی

  من مهدی میناخانی، دانش‌آموخته‌ی روانشناسی و دارای پروانه‌ رواندرمانی به شماره‌ی ۴۴۶۷ از سازمان نظام روانشناسی ایران هستم. از سال ۱۳۸۸ تا کنون در حال درمانگری هستم و در حال حاضر، روانکاوی با رویکرد روابط اُبژه‌ای با تمرکز بر نظریات ویلفرد بیون انجام می‌دهم.

  همین‌طور هم‌مؤسس، مدیر و ویراستار علمی گروه روانکاوی تداعی هستم که از سال ۱۳۹۶ تا کنون فعالیت مستمر دارد.

  لطفاً پیش از تکمیل فرم سوپرویژن «چارچوب‌های حرفه‌ای» را مطالعه کنید.

   Back To Top
   ×Close search
   Search
   error: این محتوا محافظت‌شده است.
   کپی‌برداری با روح روانکاوی ناسازگار است.
   ×