skip to Main Content
اختگی

اختگی چیست؟

عقده‌ی اختگی [Castration Complex] عقده‌ای که تمرکز آن روی فانتزی اختگی است که در پاسخ به حیرت[1] کودک درباره‌ی تفاوت آناتومیک جنس‌های مختلف (وجود یا…

×Close search
Search
×