skip to Main Content

چرا ممکن است اندوه را به خشم ترجیح بدهیم؟

      چرا ممکن است اندوه را به خشم ترجیح بدهیم؟ گاهی اوقات بی‌هیچ علتی خلقی اندوهگین بر ما سایه می‌افکند. مثلاً دلمرده و بی‌حوصله از خواب بیدار می‌شویم. فاقد انرژی و سمت و سو هستیم. همه‌چیز طعم و…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.