skip to Main Content

آیا درمانگران این حق را دارند که در مورد بیماران خود بنویسند؟

    هنگامی که زمان برای بازبینی حقوقی قبل از انتشار جدیدترین کتابم فرا رسید، تقریباً می‌دانستم باید انتظار چه چیزی را داشته باشم، یا لااقل فکر می‌کردم می‌دانم. این کتاب به شدت از انجمن روانپزشکی آمریکا -سازمانی منفعت‌طلب و…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.