skip to Main Content
دوجنس‌گرایی

دوجنس‌گرایی

دوجنس‌گرایی | Bisexuality این مفهوم که بر اساس آن همه‌ی انسان‌ها به طور سرشتی هم دارای تمایلات جنسی مردانه هستند و هم زنانه، تحت تاثیر ویلهلم فلیس، توسط فروید وارد روانکاوی شد؛ این تمایلات را می‌توان در تعارضاتی که سوژه…

غریزه مرگ

غریزه مرگ

غریزه مرگ در چارچوب تئوری نهایی فروید درباره غرایز، این نامی است که به یکی از طبقات اساسی داده شده: غرایز مرگ، که برعکس غرایز زندگی، در جهت کاهش تنش‌ها به نقطه صفر فعالیت می‌کنند. به بیان دیگر، هدف آن‌ها…

صحنه نخستین

صحنه‌ی نخستین

صحنه نخستین | Primal Scene صحنه مقاربت جنسی میان والدین که کودک شاهد آن است، یا بر اساس نشانه‌های خاص یا فانتزی‌ها حدس می‌زند. واژه « Urszenen» نخستین بار در یکی از دست‌نوشته‌های فروید به تاریخ 1897 (1) ظاهر شد،…

لیبیدو

لیبیدو

لیبیدو (Libido) فروید انرژی را به مثابه زیربنای تغییرشکل‌های غریزه جنسی در رابطه اُبژه‌ی آن (جابجایی سرمایه‌گذاری‌های روانی)، در رابطه با هدف آن (مثلاً والایش)، و در رابطه با منبع برانگیختگی جنسی (تنوع نواحی شهوت‌زا) فرض کرد. برای یونگ، اندیشه…

نفی

نفی

نفی | Negation   روشی است که از طریق آن سوژه، در حال طرح‌ریزیِ یکی از آرزوها، افکار یا احساساتی که تا آن زمان واپس‌رانی شده بودند، ترتیبی می‌دهد که از طریق انکار آن به دفاع کردن از خویش در…

دفاع

دفاع

دفاع [Defence] گروهی از اعمال که هدف آن‌ها کاهش و حذف هرگونه تغییری است که یکپارچگی و ثبات فرد زیست-روان‌شناختی[1] را در معرض خطر قرار می‌دهد. از آنجایی که ایگو[2] واسطه‌ای است که این ثبات را مجسم می‌سازد و برای…

رابطه‌ی اُبژه‌ای

رابطه‌ی اُبژه‌ای

رابطه‌ی اُبژه‌ای [Object-Relation(ship)] استفاده از این عبارت در روانکاوی امروزی به عنوان نامی برای نوع رابطه‌ی سوژه با دنیای او، بسیار متداول است؛ این رابطه، حاصل‌جمع یک سازمان شخصیت خاص، درک اُبژه‌هایی که تا حدی فانتزی‌سازی شده‌اند، و انواع خاصی…

اُبژه

اُبژه

اُبژه [Object] روانکاویْ مفهوم اُبژه را از سه منظر اصلی مورد بررسی قرار می‌دهد: در همبستگی با غریزه: اُبژه چیزی است که غریزه نسبت به آن و از طریق آن به دنبال دستیابی به هدف[1] خود (یعنی نوع خاصی از…

عقده‌ی اُدیپ

عقده‌ی اُدیپ

عقده‌ی اُدیپ [Oedipus Complex] گروه سازمان‌یافته‌ای از تمایلات عاشقانه و خصمانه که کودک نسبت به والدین خود تجربه می‌کند. عقده در فرم به‌اصطلاح مثبت آن، در داستان اُدیپ شهریار[1] دیده می‌شود: میل به مرگ رقیب -والد همجنس- و میل جنسی…

فالوس

فالوس

فالوس [Phallus] بازنمایی تمثیلی از اندام مردانه در عهد عتیق. در روانکاوی از این عبارت برای تأکید بر کارکرد نمادینی استفاده می‌شود که آلت[1] در دیالکتیک درون‌سوژه‌ای[2] و بیناسوژه‌ای[3] بر عهده دارد، و از خود عبارت «آلت» معمولاً برای اشاره…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.