skip to Main Content
موضع پارانوئید-اسکیزوئید و جبرانی

موضع پارانوئید-اسکیزوئید و جبرانی

  موضع پارانوئید-اسکیزوئید و جبرانی[1] جبران جراحت‌هایی که به دیگران وارد کرده‌ایم.   از  دونالد کاروت[2] برای تغییر نام موضع افسرده‌وار ملانی کلاین به «موضع…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.
کپی‌برداری با روح روانکاوی ناسازگار است.
×