skip to Main Content
روش روانکاوی

روش و محیط روانکاوی

روش روانکاوی روانکاوی یک درمان گفتار محور است که مبتنی بر روش تداعی آزاد است. در تداعی آزاد، از بیمار دعوت می‌شود که هر آنچه…

×Close search
Search
×