skip to Main Content
رویکرد روابط ابژه

رویکرد روابط اُبژه‌ای چیست؟

رویکرد روابط اُبژه‌ای[1] بخشی از روانکاوی است، که برخلاف ایده‌های زیگموند فروید -که مهمترین انگیزاننده‌ها‌ی بشر را رانه‌های جنسی و پرخاشگری در نظر می‌گرفت- پیشنهاد…

رویکردهای روانکاوی

رویکردهای روانکاوی

رویکردهای روانکاوی واژه‌نامه واژه‌هایی که در متن «رویکردهای روانکاوی» با آن روبرو خواهید شد و ممکن است برای شما ناآشنا باشند: اُبژه: ما به ازای…

Back To Top
×Close search
Search
×