skip to Main Content
لکان

لکان و سیاست روانکاوی

لکان و سیاست روانکاوی اشاره: مصاحبه‌ی حاضر را نشریه‌ی نیو پولیس[2] در اکتبر 2018 با روانکاو لکانی توماس سولوس[1]  انجام داده است. این مصاحبه در راستای بررسی کتاب مهم وی در سال 2017 تحت عنوان «روانکاوی قرن بیست و یکم»[3]…

جنگ سرد در سیاست روان‌کاوی

    دو مطالعه غنی و روشنگر، موج جدیدی از تفکر درباره جنگ‌های فروید و تاریخ تحلیل را نشان می‌دهند.   اگر همانطور که آدن[1] در مرثیه‌اش در سال ۱۹۳۹ نوشت، فروید «اقلیمی از عقاید باشد که تحت آن ما…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.