skip to Main Content
درمان تروما

درمان روانکاوانه‌ی تروما و شخصیت آنالیست | سلمان اختر

در توصیف زیگموند فروید بر راهنمای اجرای درمان روانکاوانه (۱۹۱۲) او صراحتاً از این سخن می‌گوید که آنچه پیشنهاد کرده است متناسب با شخصیت اوست و دیگران ممکن است روش‌های مختص به خود را در اجرایی کردن این اصول به…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.