skip to Main Content
غفلت عاطفی

غفلت عاطفی چیست؟

غفلت عاطفی چیست؟   هنگامی که ما مشکلاتی را که در یک به اصطلاح «کودکی بد» وجود دارد تصور می‌کنیم، غالباً کودکانی را به یاد…

×Close search
Search
×