skip to Main Content
فالوس

فالوس

فالوس [Phallus] بازنمایی تمثیلی از اندام مردانه در عهد عتیق. در روانکاوی از این عبارت برای تأکید بر کارکرد نمادینی استفاده می‌شود که آلت[1] در دیالکتیک درون‌سوژه‌ای[2] و بیناسوژه‌ای[3] بر عهده دارد، و از خود عبارت «آلت» معمولاً برای اشاره…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.