skip to Main Content
فالوس

فالوس چیست؟

فالوس [Phallus] بازنمایی تمثیلی از اندام مردانه در عهد عتیق. در روانکاوی از این عبارت برای تأکید بر کارکرد نمادینی استفاده می‌شود که آلت[1] در…

×Close search
Search
×