skip to Main Content

چرا مرزهای درمانی مهم هستند.

    تعیین چارچوب‌ها و مرزهای درمانی گاهی می‌تواند دشوار باشد، اما تعیین نکردن آنها می‌تواند مشکل‌ساز شود.   متیو برای کاوش در اعماق دنیای درونی‌اش تحت روانکاوی بود. به مدت چند هفته، او با داستان‌هایی از رفتارهای جنسی نامعمول…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.