skip to Main Content
هیستری

هیستری

هیستری | Hysteria طبقه روان‌نژندی‌ها تنوع بسیاری را در تصاویر بالینی ارائه می‌دهد. دو شکل که از لحاظ علائم، بهتر از همه از یکدیگر مجزا شده‌اند عبارتند از هیستری تبدیلی، که در آن تعارض روانی به صورت نمادین در متنوع‌ترین…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.