skip to Main Content
نارسیسیزم

نارسیسیزم

نارسیسیزم [Narcissism] عشق فرد نسبت به تصویر خود، با ارجاع به افسانه‌ی نارسیس[1]. I. عبارت «نارسیسیزم[2]» (α) اولین بار در سال 1910 در آثار فروید پدیدار شد، زمانی‌که از آن برای توجیه انتخاب اُبژه[3] در هم‌جنس‌گرایان که «خودشان را اُبژه‌ی…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.