skip to Main Content
روان‌کژی

روان‌کژی

روان‌کژی [Perversion] کژروی از عمل جنسی «بهنجار[1]» که مقصود از بهنجار، مقاربت جنسی با فردی از جنس مخالف برای رسیدن به اوج لذت جنسی[2] از طریق دخول اندام تناسلی است. گفته می‌شود روان‌کژی در جایی وجود دارد که ارگاسم با…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.