skip to Main Content
عذرا یثربی

عذرا یثربی

من دکتر عذرا یثربی، روان‌پزشک و کاندیدای روان‌درمانگری تحلیلی در دپارتمان روان‌درمانی بیمارستان روزبه (دانشگاه علوم پرشکی تهران) هستم.
هدیه عرشیانی

هدیه عرشیانی

دکتر هدیه عرشیانی، روانپزشک و کاندیدای روان¬درمانگری تحلیلی در دپارتمان رواندرمانی بیمارستان روزبه (دانشگاه علوم پزشکی تهران) هستم.
مریم فارسی‌نژاد

مریم فارسی‌نژاد

من دکتر مریم فارسی‌نژاد پزشک و متخصص روانپزشکی و دارای بورد تخصصی روانپزشکی از دانشگاه تهران و کاندیدای رواندرمانگری تحلیلی در دپارتمان رواندرمانی بیمارستان روزبه هستم.
سبا هوبه‌فکر

سبا هوبه‌فکر

دکتر سبا هوبه‌فکر، روان‌پزشک و کاندیدای روان‌درمانگری تحلیلی در دپارتمان روان‌درمانی بیمارستان روزبه و دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران هستم. دوره پزشکی عمومی و تخصص روان‌پزشکی را نیز در همان دانشگاه گذرانده‌ام.
Back To Top
×Close search
Search
×