۱۸

سوپر ایگو

    سوپر ایگو «سوپر ایگو» ترجمه‌ای ظاهراً تاسف‌آور توسط جیمز استراچی، نخستین مترجم انگلیسی آثار فروید، از واژه‌ی آلمانی سرراست‌تر و ظریف‌تر «Uber-ich» است، که خیلی تحت‌اللفظی معنای «فرامن» ...
۱۴

ناخودآگاه

    ایده‌ی ناخودآگاه مفهومی کلیدی در رواندرمانی است. تصویری که از ذهن ارائه می‌شود به دو ناحیه تقسیم شده است. ناحیه‌ای کوچک و منقطع به نام خودآگاه و قلمرویی ...