۸

دوپاره‌سازی (Splitting)

    ملانی کلاین (1882 - 1960) رواندرمانگری اهل وین بود که گرایش عمیق انسانی برای دوپاره‌سازی را مطالعه می‌کرد. ما در سراسر زندگی، به‌ویژه در دوران کودکی، با ناکامی‌ و ...
۲

مکانیسم‌های دفاعی (Defence Mechanisms)

    رواندرمانی درک می‌کند که ما دوست داریم از خودمان دور بمانیم، چون بسیاری از آن‌چه می‌توانیم کشف کنیم دربرگیرنده‌ی این تهدید است که دردناک باشد. ممکن است دریابیم ...
۲۳

انتقال (Transference)

    انتقال به شیوه‌ای اشاره دارد که وقتی برای مدتی در حال درمان بوده‌ایم، شروع به بروز یا انتقال پویایی‌هایی بر رابطه‌ی درمانی می‌کنیم که از سرگذشت روانشناختی خود ...
۱۹

سیمپتوم (Symptom)

    مردم معمولاً زمانی به درمانگر مراجعه می‌کنند که به خاطر علائم دردناکی که علل‌شان را درک نمی‌کنند از پا درآمده باشند. چرا این‌قدر ناراحت هستند؟ چرا –وقتی به ...
۱۷

تروما (Trauma)

    کلمه‌ی «تروما» در زبان یونان باستان به معنای جراحت فیزیکی است. رواندرمانی حول این ایده بنا می‌شود که دوران کودکی همواره شامل میزان اجتناب‌ناپذیری از جراحت هیجانی است. ...
۹

سکسوالیته (Sexuality)

    رواندرمانی عمیقاً به این امر آگاهی دارد که امکان سکسِ همواره ارضاکننده در درازمدت با کسی که دوست داریم چقدر نادر و دشوار است. گرچه در جامعه به ...
۲

لغزش فرویدی (Freudian slip)

    «پاراپراکسیس»، عنوانی تخصصی و فنی برای کنشی ناشیانه یا معیوب است که با این حال چیزی بنیادین درباره‌ی «خود» عمیق‌تر ما آشکار می‌سازد. این مفهوم در بین مردم ...
۲۱

تداعی آزاد (Free Association)

    فروید زمانی که سعی داشت فرایند درمان را توصیف کند، گفت که این فرایند در واقع فقط مستلزم یک چیز از سمت بیماران است: آن‌ها باید «هر چیزی ...
۱۸

سوپر ایگو (Super-ego)

    «سوپر ایگو» ترجمه‌ای ظاهراً تاسف‌آور توسط جیمز استراچی، نخستین مترجم انگلیسی آثار فروید، از واژه‌ی آلمانی سرراست‌تر و ظریف‌تر «Uber-ich» است، که خیلی تحت‌اللفظی معنای «فرامن» می‌دهد. مراد ...
۱۴

ناخودآگاه (The Unconscious)

    ایده‌ی ناخودآگاه مفهومی کلیدی در رواندرمانی است. تصویری که از ذهن ارائه می‌شود به دو ناحیه تقسیم شده است. ناحیه‌ای کوچک و منقطع به نام خودآگاه و قلمرویی ...