skip to Main Content
زیگموند فروید

فروید و فراسوی او

فروید و فراسوی او، مجموعه جلساتی است که دان کاروت در سال ۲۰۱۶ در انستیتوی تورنتو برگزار کرده است. او در این ۸ جلسه که بیش از ۱۴ ساعت ویدئو است به بررسی نظریات زیگموند فروید و اندیشمندان پس از…

Read more
Back To Top
×Close search
Search
×