skip to Main Content
ارتباط ابتدایی

ارتباط ابتدایی و استفاده از انتقال متقابل

ارتباط ابتدایی و استفاده از انتقال متقابل ... روانکاو آماده است که تا وقتی بیمار بتواند عوامل محیطی را به‌گونه‌ای ارائه کند که امکان تفسیر آن‌ها به عنوان فرافکنی وجود داشته باشد، منتظر بماند... گاهی روانکاو باید مدت بسیار زیادی…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.