skip to Main Content
تداعی آزاد

تداعی آزاد

(روش یا قاعده‌ی) تداعی آزاد [Free Association] تداعی آزاد به روشی گفته می‌شود که بر اساس آن باید تمام افکاری که به ذهن می‌رسند، چه افکاری که بر اساس یک عنصر خاص (کلمه، عدد، تصویر رویا یا هر انگاره‌ی دیگری)…

تداعی آزاد (Free Association) چیست؟

    فروید زمانی که سعی داشت فرایند درمان را توصیف کند، گفت که این فرایند در واقع فقط مستلزم یک چیز از سمت بیماران است: آن‌ها باید «هر چیزی که به فکرشان خطور می‌کند را بگویند، حتی اگر گفتن‌اش…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.