skip to Main Content

تروما (Trauma) چیست؟

    کلمه‌ی «تروما»[1] در زبان یونان باستان به معنای جراحت فیزیکی است. رواندرمانی حول این ایده بنا می‌شود که دوران کودکی همواره شامل میزان اجتناب‌ناپذیری از جراحت هیجانی است. اصلاً نیازی نیست که اتفاق مشخصاً ناخوشایندی برای ما رخ…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.