skip to Main Content

کارایی روان‌درمانی تحلیلی

    شدلر در این مقاله به مرور فراتحلیل‌های انجام شده برای بررسی کارآیی درمان روان‌پویشی در مقایسه با رویکرد‌های دیگر می‌پردازد. به طور خلاصه شدلر نتیجه می‌گیرد که شواهد تجربی از کارآیی درمان روان‌پویشی حمایت می‌کند. اندازه اثرهایی که…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.