skip to Main Content
کارایی

کارایی روان‌درمانی تحلیلی

کارایی روان‌درمانی تحلیلی شدلر در این مقاله به مرور فراتحلیل‌های انجام شده برای بررسی کارآیی درمان روان‌پویشی در مقایسه با رویکرد‌های دیگر می‌پردازد. به طور…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.
×