skip to Main Content
انتقال‌های نارسیسیستیک

ملاحظات کلی درباب انتقال‌های نارسیسیستیک

ملاحظاتی کلی درباب انتقال‌های نارسیسیستیک (انتقال آرمانی‌سازی[1] و انتقال آیینه‌ای[2] و انتقال دوقلویی[3]) در ابتدا کوهات می‌پرسد که وقتی ایماگوی والد آرمانی یا خود بزرگمنش در فرایند درمان با آنالیست فعال می‌شود، آیا این‌ها را باید تظاهرات انتقالی در نظر…

خیانت

وقتی که بدن به تو خیانت می‌کند.

وقتی که بدن به تو خیانت می‌کند. در ابتدا بهتر است در مورد معنی خیانت تامل کنیم: عملی گمراه‌کننده، ناکام‌کننده، خشونت‌آمیز  و پیش‌بینی نشده در زمانی که فرد اعتماد کرده است. در مورد عملکرد ذهن چه‌طور می‌توانیم این واژه را…

رشد عاطفی اولیه

رشد عاطفی اولیه | دونالد وینیکات

رشد عاطفی اولیه در نگاه اول، عنوان مقاله مشخص می‌کند که موضوع بسیار وسیعی را انتخاب کرده‌ام. تنها کاری که می‌توانم انجام دهم بیان شرحی مقدماتی است گویی مقدمۀ کتابی را می‌نویسم. در ابتدا نمی‌خواهم ایده‌ام را به لحاظ تاریخی…

نژادپرستی

پیرامون نژادپرستی | دوام آوردن در برابر نفرت‌ورزی و مورد نفرت واقع شدن

نژادپرستی از نظر ما بدیهی است که روانکاوی می‌تواند درک ما از تنفر انسانی را شکل دهد. اما آیا با درک تجربیات خودمان از نفرت‌ورزی و منفور بودن می‌توانیم از نظریه‌ی روانکاوانه و کاربرد آن نیز مطلع شویم؟ به نظر…

شاندور فرنتسی

شاندور فرنتسی | سر کلاس با دان کاروِت | ویدئو

دان کاروت در این ویدئو به کار شاندور فرنتسی می‌پردازد. او ابتدا تئوری اغوای فروید را با توضیح روند کنار گذاشته شدن هیپنوتیزم از روانکاوی توضیح می‌دهد و در نهایت به «درمان فعال» فرنتسی می‌پردازد و تفاوت‌های نگاه او با…

روانکاو

درباره‌ی روان‌کاو شدن

درباره‌ی روانکاو شدن مقدمه‌ی مترجم: تامس آگدن یکی از نظریه‌پردازان معاصر روانکاوی است که به «روانکاو شاعر» معروف است. کسی که کارهای آگدن را می‌خواند، با حجمی از استعاره و شاعرانگی روبرو می‌شود، مفاهیمی سرشار از رؤیاپردازی، ژرفا و حساسیتی…

روان-کاوی وحشی

روان-کاوی وحشی | زیگموند فروید

یادداشت سردبیر درباره‌ی روان-کاوی وحشی جیمز استراچی ترجمه‌ی حاضر، با عنوان تغییریافته‌ی «روان-کاوی وحشی» [Wild Psycho-Analysis]، بر اساس نسخه‌ای است که در سال 1924 منتشر شد. زیگموند فروید در یک سخنرانی درباره‌ی روان‌درمانی (1905 آ)، ویرایش استاندارد، ج7 ص 2-261…

نظریه‌ی فرویدی رؤیا

نظریه‌ی فرویدی رویا | سر کلاس با دان کاروت | ویدئو

دان کاروت در ویدئوی «نظریه‌ی فرویدی رؤیا» به فرمول‌بندی فروید از تعبیر و تفسیر خواب می‌پردازد. تراکم، جابجایی، بازنمایی منعطف، نمادگرایی، و بازبینی ثانویه، پنج مؤلفه از کار رؤیا و پنج قانون ذهن ناخودآگاه هستند که کاروت نشان می‌دهد که…

انتقال-متقابل

نفرت در انتقال-متقابل | دونالد وینیکات

نفرت در انتقال-متقابل در این مقاله می‌خواهم جنبه‌ای از دوسوگرایی را بررسی کنم که نفرت در انتقال-متقابل می‌نامند. من بر این باورم که روانکاوی (یک تحلیلگر کاوشگر) که وظیفۀ تحلیل یک بیمار سایکوتیک را برعهده دارد، با نفرت در انتقال-متقابل…

روانکاوی اُدیپی و پیشااُدیپی

تشخیص‌گذاری روانی: اُدیپی و پیشااُدیپی | ویدئو

دان کاروِت در ویدئوی «تشخیص‌گذاری روانی: اُدیپی و پیشااُدیپی» سازمان‌یابی روان را ابتدا از دیدگاه ملانی کلاین و سپس از تقابل با نگرش زیگموند فروید توضیح می‌دهد. این ویدئو ذیل مجموعه ویدئوهای «سر کلاس با دان کاروِت» است و با…

Back To Top
×Close search
Search