skip to Main Content

چرا افراد به درمانگر خود دروغ می‌گویند؟

        افراد معمولاً به 4 دلیل درمان‌گر خود دروغ می‌گویند. چرا کسی باید به درمانگر خود دروغ بگوید؟ این عمل کاملاً زیان‌بار است، شما برای درمان پول می‌پردازید، پس فایده‌اش چه خواهد بود اگر بخواهید دروغ بگویید؟…

آیا درمانگران صرفاً دوستانی کرایه‌ای هستند؟

    پیش‌نوشت: استدلال‌های نویسنده در این متن بویژه در دو پاراگراف ایراد اساسی دارد. یکجا که به یادگیری در رواندرمانی می‌پردازد و جایی که به مطالعات هانس آیزنک می‌پردازد. در روانکاوی ما معتقدیم که روانکاوی دستورالعمل نیست که به…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.