skip to Main Content
عقده الکترا

عقده‌ی الکترا در برابر عقده‌ی اُدیپ

عقده الکترا در برابر عقده‌ی اُدیپ «زنان چه می‌خواهند؟» فروید در اواخر عمرش این سوال را در مورد روانکاوی زنان به کار برد: سوالی بحث‌برانگیز که نشان می‌دهد، آنچه فروید و رویکردهای اولیه‌ی روانکاوی در مورد مراحل رشدی زنان مطرح…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.