skip to Main Content
رواندرمانی

درباره رواندرمانی

درباره رواندرمانی آقایان، حدود هشت سال از زمانی که به دعوت رئیس فقید شما، پروفسور فون ردر، مجال صحبت درباره‌ی موضوع هیستری را در اینجا…

اجبار به تکرار

اجبار به تکرار

اجبار به تکرار | Compulsion to Repaet در سطح آسیب‌شناسی روانی عینی، اجبار به تکرار فرایندی غیرقابل‌کنترل است که از ناخودآگاه ریشه می‌گیرد. در نتیجه‌ی…

غریزه مرگ

غریزه مرگ

غریزه مرگ در چارچوب تئوری نهایی فروید درباره غرایز، این نامی است که به یکی از طبقات اساسی داده شده: غرایز مرگ، که برعکس غرایز…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.