skip to Main Content
پوست در روابط اولیه

تجربه‌ی پوست در روابط اولیه

تجربه پوست در روابط اولیه استربیک در مقاله سال 1968 خود عنوان می‌کند که در ابتدایی‌ترین مراحل وجوه بدنی و روان متمایز از یکدیگر نبوده و بخش‌های مختلف شخصیت نیز کاملاً پراکنده هستند و هیچ نیرویی آنها را کنار هم…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.