skip to Main Content
نفی

نفی

نفی | Negation   روشی است که از طریق آن سوژه، در حال طرح‌ریزیِ یکی از آرزوها، افکار یا احساساتی که تا آن زمان واپس‌رانی شده بودند، ترتیبی می‌دهد که از طریق انکار آن به دفاع کردن از خویش در…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.