skip to Main Content
اُبژه‌های انتقالی

اُبژه‌های انتقالی و پدیده‌های انتقالی

اُبژه‌های انتقالی و پدیده‌های انتقالی مقدمه می‌دانیم که نوزادان از اولین لحظه‌ی تولد با استفاده از مشت و انگشتان دست و پایشان با تحریک ناحیه‌ی دارای حس برانگیختگی دهانی‌شان، درصدد پاسخ به نیاز غریزی آن ناحیه، و البته برقراری حس…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.