skip to Main Content
خشایار داودی‌فر

خشایار داودی‌فر

خشایار داودی‌فر هستم دانش‌آموخته روانشناسی بالینی و کاندیدای رواندرمانی تحلیلی. در فضای روانکاوانه بیشتر به نگاه فرویدی لکانی علاقه‌مند هستم ‌و تحلیل شخصی، آموزش و نظارت بالینی‌ام نیز در همین فضا است.
یاسمن همتیان

یاسمن همتیان

یاسمن همتیان هستم، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از انستیتو روانپزشکی تهران (دانشگاه علوم پزشکی ایران).
محمدرضا امین داور

محمد‌رضا امین‌داور

من محمدرضا امین داور دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تهران و کاندیدای رواندرمانی تحلیلی هستم. فعالیت درمانی من متمرکز بر مراجعینی با نشانگان روان‌تنی، وسواسی، اضطرابی، تعارض‌های بین‌فردی و مسائل ارتباطی است.
سارا کاویانی

سارا کاویانی

من سارا کاویانی هستم، کاندیدای روانکاوی انستیتو APB برلین و دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی پزشکی در دانشگاه Steinbeis و مرکز قلب آلمان در برلین.
آرش علمی اسدزاده

آرش علمی اسدزاده

من آرش علمی اسدزاده، دانشجوی دکتری روانشناسی در دانشگاه تربیت مدرس و کاندیدای روانکاوی هستم. از سال 97 به گذراندن دوره های آموزشی در موسسه روانکاوی هم‌آوا مشغول بوده و هم اکنون عضو گروه جامع این موسسه هستم. کار خود را با درمان بیماران در سال 95 با رویکردهای متفاوت شروع کرده و از سال 97 به بعد به درمان با رویکرد روابط اُبژه پرداخته‌ام.
بهناز بنویدی

بهناز بنویدی

رویکرد بالینی من روان‌درمانی تحلیلی مبتنی بر نظریه روابط ابژه، امکان کاوش دغدغه‌های درون فردی و بین فردی ( رابطه‌ای) را فراهم می‌کند.
نسترن سیف

نسترن سیف

من نسترن سیف، روانشناس بالینی و رواندرمانگر تحلیلی با تاکید بر رویکرد روابط اُبژه‌ای هستم. در حال حاضر در مرکز مطالعات روانکاوی تهران تحت نظر دکتر بابک روشنایی مقدم، کاندیدای رواندرمانگری تحلیلی هستم.
حسن مشهدی‌زاده

حسن مشهدی‌زاده

من حسن مشهدی‌زاده، کاندیدای مقطع دکتری روانشناسی بالینی و عضو مرکز مطالعات روانکاوی تهران هستم. پنج سالی است که کار رواندرمانی تحلیلی می‌دهم.
سیامک بایرامی

سیامک بایرامی

من سیامک بایرامی دانش‌آموخته‌ی روانشناسی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و روان‌درمانگری با رویکرد روابط ابژه‌ای با محوریت نظریه کلاینی هستم. از سال 93 به عنوان رواندرمانگر فعالیت می‌کنم.
عسل حسن‌زاده

عسل حسن‌زاده

عسل حسن زاده هستم، کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی در انیستیتو روانپزشکی تهران و کاندیدای دوره جامع روان‌درمانی تحلیلی در موسسه هم‌آوا.
امیرمهدی کتانی

امیرمهدی کتانی

من امیرمهدی کتانی دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و روان‌درمانگر با رویکرد تحلیلی هستم.
آلاله آطاهریان

آلاله آطاهریان

آلاله آطاهریان دانشجوی روانکاوی دانشگاهی در آرژانتین تحت نظارت انجمن روانکاوی آرژانتین هستم و در حال حاضر آموزش خود را با نظارت انجمن روانکاوی آرژانتین دنبال می‌کنم.
Back To Top
×Close search
Search
×