آموزش روانکاوی
Seduction Theory 1

حمله به حقیقت | فروید و نظریه‌ی اغوا | آموزش روانکاوی

حمله به حقیقت در سال 1984، دو سال پس از مرگ آنا فروید، دختر زیگموند فروید، «جفری ماسن» نویسنده‌ی آمریکایی که به نامه‌های فروید-فلیس دسترسی پیدا کرده بود کتابی را ...
Frued

جهان‌بینی | زیگموند فروید | آموزش روانکاوی

  زیگموند فروید همانقدر که نوشته‌های تاریخ‌ساز دارد، سخنرانی‌های بسیار مهم نیز در تاریخچه‌ی علمی‌اش دارد که کمتر مورد توجه متخصصان قرار گرفته است. مقاله‌ی پیش‌رو یکی از سخنرانی او ...
ignant-photography-andrea-torres-balaguer-the-unknown-04

انتقال | بتی جوزف | آموزش روانکاوی

    انتقال (TRANSFERENCE) یکی از مهمترین مفاهیم در طول تاریخ روانکاوی بوده است و بیراه نخواهد بود اگر بگوییم که یکی از پویاترین مفاهیم نیز در طول این زمان ...
futuristic shape abstract background

تعبیر رویا در روانکاوی معاصر | آموزش روانکاوی

  113 سال پس از انتشار کتاب دوران‌ساز «تعبیر رویاها»ی زیگموند فروید، نشریه‌ی «روانکاوی معاصر» در سال 2013 ویژه‌نامه‌ای را منتشر کرد که در آن به دیدگاه‌های نو به تعبیر ...
Show me the money

ارتباط درمانگر با پول | آموزش روانکاوی

    پرداختن به مسئله‌ی پول در روانکاوی -علیرغم تحول در دیگر حوزه‌های روانکاوی- کمتر مورد توجه بالینگران و نظریه‌پردازان قرار گرفته است. با وجودی که مسئله‌ی پول و رابطه‌ی ...